ZOBACZ NASZĄ SERIĘ FILMÓW O TYM JAK PRAWIDŁOWO 

PRZETWARZAĆ I MONTOWAĆ NASZE PRODUKTY

Prefabrykacja płyt z poliwęglanu komorowego
Prefabrykacja płyt falistych
Montaż systemu zadaszeń EasyPiu – system „Na klik”
Montaż zadaszeń z płyt falistych
Zabezpieczanie poliwęglanu komorowego taśmą aluminiową
Łączenie Płyt systemem aluminiowych profili łączeniowych

Instrukcja montażu systemu zadaszeń

 

 

Scroll Up